Essote hakee valinnanvapauspilottia

Valinnanvapautta aiotaan kokeilla Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän eli Essoten alueella jo ennen valinnanvapauslain vahvistumista. Kuntayhtymän hallitus antoi johtaja Risto Kortelaiselle valtuudet jättää hakemus sosiaali- ja terveysministeriölle joko 7.7. tai syyskuussa.
Valinnanvapauden pilotoinnin hakemukseen toivotaan mukaan myös Pieksämäen kaupunkia ja Savonlinnan seudun Sosteria.

Valinnanvapaudella tarkoitetaan asiakkaan oikeutta valita itse, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalveluja. Julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voisivat jatkossa tarjota asiakkaalle julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat, kuten järjestöt ja säätiöt. Asiakasmaksut olisivat samat kaikilla palveluntarjoajilla.

Valinnanvapauspilotit tukevat valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen lain voimaantuloa. Hankkeissa voi pilotoida joko sote-keskusta, henkilökohtaista budjettia tai molempia.

Pilotit voidaan aloittaa aikaisintaan syksyllä 2017 ja viimeistään 30.6.2018. Pilotit voivat jatkua vuoden 2022 loppuun saakka.

Pilottien toteutusta varten valtion talousarvioon varataan 100 miljoonaa euroa vuosina 2018-2019. Tämän lisäksi pilottien järjestämiseen haetaan vuoden 2017 lisätalousarviossa erillistä 33 miljoonan euron määrärahaa. Pilotteihin osallistuvilta toimijoilta ei edellytetä omarahoitusosuutta.